Poczta Polska otrzymała dziś informację o ładunku bombowym zawierającym truciznę, podłożonym w Izbie Celnej, mieszczącej się w warszawskiej sortowni przesyłek. Policja i Straż Pożarna podjęły decyzję o ewakuacji całego obiektu. Sytuacja ta może mieć wpływ na obieg przesyłek opracowywanych przez warszawski WER.