Informujemy, że z dniem 13.03.2020 roku zawiesza się do odwołania przyjmowanie przesyłek EMS adresowanych do USA.

Zawieszenie spowodowane jest decyzją Prezydenta USA o wstrzymaniu ruchu pomiędzy Europą a USA. W związku z tym linie lotnicze zawiesiły połączenia do tego kraju.

Przesyłki, które zostały nadane a obecnie znajdują się w urzędzie wymiany i oczekują na wysłanie za granicę będą zwracane do nadawców. Na zwracanych przesyłkach umieszczona będzie informacja o następującej treści: „Zwrot do nadawcy. Zawieszenie operacji lotniczych do USA przez linie lotnicze ” Klienci, którym zostaną zwrócone przesyłki otrzymają zwrot uiszczonych opłat za nadanie.