W związku z zawieszeniem operacji pocztowych przez Pocztę Gwatemali do połowy stycznia 2017 r. z uwagi na problemy operacyjne, informujemy, że wprowadza się z dniem dzisiejszym zawieszenie do odwołania przyjmowanie wszystkich przesyłek  przeznaczonych do tego kraju.

Poczta Polska S.A. informuje, że  przesyłki EMS przeznaczone do tego kraju, które znajdują się obecnie w  urzędzie wymiany i oczekują na wysłanie za granicę będą zwracane do nadawców. Na przesyłkach zwracanych do nadawców w Polsce umieszczony będzie napis następującej treści: „Zwrot do nadawcy. Zawieszenie operacji pocztowych przez Pocztę Gwatemali”.

Jednocześnie informujemy, że klientom, którym zostaną zwrócone przesyłki przyjęte do Gwatemali,  będą w całości zwrócone opłaty pocztowe uiszczone za nadanie tych przesyłek.