Informujemy, że 25 maja 2018 r. zmieniony zostanie Regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, w którym zmianie ulegnie kwalifikacja nadawanych przesyłek uznawanych za przesyłki niestandardowe.   

Wraz z wejściem nowego Regulaminu za przesyłki niestandardowe będą uznawane:

  • wszystkie przesyłki, które mają inny kształt niż prostopadłościan,
  • przesyłki prostopadłościenne, gdzie suma wszystkich boków jest większa bądź równa 250 cm, ale nie większa niż 3 m, a najdłuższy bok nie przekracza długości 157,5 cm,
  • przesyłki o kształcie okrągłym, owalnym bądź cylindrycznym o średnicy maksymalnej 20 cm i długości nie przekraczającej 150 cm, z wyłączeniem przesyłki z zawartością jednej opony,
  • przesyłki zapakowane w kopertę foliową (foliopak), której wymiary są większe niż 55 cm x 45 cm,
  • przesyłki z zawartością maksymalnie dwóch opon,
  • przesyłki składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość.

Co ważne przesyłki z zawartością opon muszą być zapakowane zgodnie ze standardem zapakowania przesyłek, który określony jest w Przewodniku pakowanie opon, który dostępny jest tutaj. Przesyłki z zawartością opon zapakowane w inny sposób niż określony w przewodniku bądź zawierające więcej niż dwie opony, a  także niespełniające wymogów przesyłek niestandardowych nie będą przyjmowane do doręczenia przez Pocztę Polską.

Szczegółowe informacje o usłudze oraz Regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym dostępne są tutaj