Informujemy, że od 5 czerwca 2017 roku zmianie ulega regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym. Główna zmiana dotyczy wprowadzenia opcji „przesyłki niestandardowej” do serwisu Kurier Pocztex 48. Serwis ten jest dostępny wyłącznie dla klientów współpracujących z Pocztą Polską S.A. na podstawie zawartej pisemnej umowy.

Dzięki zmianie opcja przesyłki niestandardowej będzie dostępna we wszystkich głównych serwisach Pocztex (Ekspres 24, Kurier 48, Kurier Miejski). Przypominamy, że graniczne wymiary przesyłek w poszczególnych serwisach pozostają bez zmian natomiast kwalifikacja przesyłek nadanych w serwisie Pocztex Kurier 48 jako przesyłki niestandardowe następuje z uwagi na ich kształt.

Dodatkowo modyfikacjom uległy następujące zagadnienia:

  • wprowadzono zapisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  • wyłączono możliwość sprawdzenia stanu zawartości przesyłki przeznaczonej do odbioru w punkcie partnerskim,
  • doprecyzowano, że zadeklarowana wartość przesyłek kierowanych do punktów odbioru będących automatem pocztowym/punktem partnerskim nie może przekraczać 100 zł.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią nowego regulaminu.