Informujemy, że od 3 czerwca 2019 r. ulega zmianie Regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym oraz Regulamin świadczenia niepowszechnej usługi pocztowej Paczka+ w obrocie krajowym dla klientów bez zawartej pisemnej umowy.

W nowo obowiązujących regulaminach wprowadzono zmiany związane z rozwojem sieci automatów pocztowych, a także ustandaryzowano parametry doręczania paczek w opcji „Odbiór w PUNKCIE”, tj.:

  • wprowadzono możliwość nadawania do automatów pocztowych przesyłek Pocztex w serwisie Ekspres 24,
  • udostępniono możliwość nadawania przesyłek kierowanych do wszystkich punktów odbioru przy wykorzystaniu tradycyjnych etykiet nadawczych,
  • skrócono czas przechowywania przesyłek w automacie pocztowym do dwóch dni;
  • wyłączono możliwość wyboru usługi dodatkowej Ekspres dla przesyłek Paczka+ nadawanych z opcją „Odbiór w PUNKCIE”.

Szczegółowe informacje o opcji doręczenia „Odbiór w Punkcie” dostępne są tutaj.

Od czerwca, klienci bez zawartej pisemnej umowy będą mogli dokonać zlecenia odbioru przesyłki kurierskiej wyłącznie poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie https://www.pocztex.pl/zamow-kuriera/ bądź nadać przesyłkę kurierską bezpośrednio w wybranej placówce pocztowej.

Dodatkowo w przypadku przesyłki Pocztex nadanej w serwisie Ekspres 24 kurier podejmie dwie próby doręczenia dzień po dniu. Jeżeli pierwsza próba doręczenia okaże się nieskuteczna, podejmowana będzie druga w kolejnym dniu roboczym. Jeśli druga próba doręczenia również się nie powiedzie, przesyłka będzie oczekiwać na podjęcie w placówce pocztowej przez 7 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki.

W regulaminach znalazły się również zapisy precyzujące dopuszczalną masę przesyłek nadawanych w kopertach (max masa przesyłki wynosić będzie 5 kg).