Informujemy, iż od 1 lutego 2019 r. ulega zmianie  Regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym.

W nowo obowiązującym regulaminie doprecyzowano zapisy w zakresie identyfikacji i definicji przesyłki niestandardowej, zawartości zabronionej w obrocie pocztowym oraz odpowiedzialności operatora za niewykonanie oraz nienależyte wykonie usługi.

Dodatkowo w przypadku przesyłek nadawanych z wykorzystaniem jednowarstwowej nalepki adresowej wygenerowanej z aplikacji Poczty Polskiej nadawca będzie zobowiązany generować w dwóch egzemplarzach wydruk elektronicznej książki nadawczej albo Zestawienie liczby przesyłek Pocztex. Jeden podpisany egzemplarz dokumentu przekazywany będzie kurierowi wraz z nadawanymi przesyłkami, natomiast drugi pozostanie u nadawcy.

W regulaminie znalazły się również zapisy dotyczące standaryzacji oferty przesyłek nadawanych z opcją „Odbiór w Punkcie”, które zaczną obowiązywać  od 1 kwietnia 2019 r. Od tego czasu klienci nadający przesyłki z opcją „Odbiór w Punkcie” będą mogli nadawać przesyłki o masie nieprzekraczającej 20 kg i następujących parametrach:

  • Maksymalne wymiary przesyłek nadanych z opcją „Odbiór w punkcie”, gdzie punktem odbioru jest placówka pocztowa lub punkt partnerski – 70 cm x 60 cm x 60 cm; dla przesyłek o kształcie cylindrycznym nadanych jako niestandardowe  20 cm (średnica) x 70 cm (długość).
  • Maksymalne wymiary przesyłek nadanych z opcją „Odbiór w punkcie”, gdzie punktem odbioru jest automat pocztowy – 60 cm x 47 cm x 37 cm; dla przesyłek o kształcie cylindrycznym nadanych jako niestandardowe 20 cm (średnica) x 60 cm (długość).

Szczegółowe informacje o usłudze oraz Regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym dostępne są tutaj.