Od 1 stycznia 2020 roku zmianie uległy zasady świadczenia usługi EMS w zakresie przesyłek nadawanych w kopertach specjalnych tj. Document Pack oraz Kilo Pack. 

Według nowej regulacji opakowania Document Pack i Kilo Pack stanowią druk manipulacyjny i wydawane są nieodpłatnie klientom chcącym skorzystać z usługi.  Do 31 grudnia 2019 roku zakup koperty równoznaczny był z uiszczeniem opłaty za usługę.

Jednocześnie wraz ze zmianą kwalifikacji kopert zmodyfikowany został cennik świadczenia usługi EMS dla klientów indywidualnych, w zakresie przesyłek nadawanych w kopertach Document Pack i Kilo Pack.

Usługa EMS w kopertach Document Pack i Kilo Pack zakupionych przed 1 stycznia 2020 roku realizowana będzie na zasadach obowiązujących w dniu zakupu kopert.

Dodatkowo wprowadzoną modyfikacją obowiązującą od 1 stycznia 2020 r jest zamawianie kuriera po odbiór przesyłki EMS nadawanej przez klientów indywidualnych wyłącznie za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej