EMS to pocztowa usługa kurierska Poczty Polskiej, która  polega na odbiorze z siedziby nadawcy albo przyjęciu w placówkach pocztowych, a następnie przemieszczeniu i doręczeniu adresatowi za granicą, w gwarantowanych terminach, przesyłek zawierających korespondencję, dokumenty lub towary.

Usługę EMS wykonuje się między Polską a krajami podanymi w „Wykazie krajów lub terytoriów, z którymi realizowana jest usługa pocztowa EMS„, stanowiącego załącznik 1B do Regulaminu świadczenia usługi EMS w obrocie zagranicznym.

W Wykazie tym znajdują się również informacje o miejscowościach, do których można wysyłać przesyłki EMS z Polski oraz ewentualne dane o szczególnych warunkach świadczenia tej usługi w poszczególnych krajach.

Aby ułatwić klientom korzystanie z usługi EMS poleca się wygodną formę wysyłania przesyłek w systemie „od drzwi do drzwi”. Po zleceniu usługi telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną, przesyłki są odbierane bezpośrednio z siedziby klienta bezpłatnie. Przesyłki EMS można nadawać w wybranych  placówkach pocztowych.


Podpisując umowę z Pocztą Polską zyskujesz!

Zobacz atrakcyjną ofertę cenową, jaką przygotowaliśmy dla Ciebie – skontaktuj się z przedstawicielem handlowym za pomocą formularza lub telefonicznie 804 104 104  (z krajowych telefonów stacjonarnych) lub +48 43 842 0 842  (z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i z zagranicy).

*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora Infolinii i zamówienia kuriera (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, sobota w godz. 8:00 – 16:00)