Aktualizacja- obsługa przesyłek zagranicznych

20.04.2020

W nawiązaniu do komunikatu w sprawie zawieszenia przyjmowania przesyłek pocztowych w obrocie zagranicznym, informujemy, że wysyłanie przesyłek zagranicznych (bez przesyłek EMS) zostaje zaktualizowane. Poniżej aktualna lista krajów oraz świadczonych, do tych krajów usług.

 • Niemcy – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) oraz GLOBAL Expres;
 • Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Węgry – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne) i polecone (priorytetowe),  paczki (priorytetowe i ekonomiczne);
 • Francja, Monako – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne oprócz worków M), listy polecone (priorytetowe), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) o masie do 15 kg, których najdłuższy wymiar nie przekracza 100 cm, a suma trzech wymiarów tj. długość, szerokość oraz wysokość nie przekracza 150 cm;
 • Włochy,Watykan, San Marino – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) o masie do 20 kg, których najdłuższy wymiar nie przekracza 120 cm, a suma trzech wymiarów tj. długość, wysokość i szerokość nie przekracza 150 cm;
 • Izrael – listy zwykłe (priorytetowe), listy polecone (priorytetowe), paczki (priorytetowe);
 • Kanada – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (priorytetowe i ekonomiczne);
 • Ukraina – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) oraz Paczka UKRAINA PLUS;
 • Dania, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Wielka Brytania – listy zwykłe (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne);
 • Austria, Norwegia, Szwecja – listy zwykłe (ekonomiczne);
 • Meksyk (drogą morską) – listy zwykłe (ekonomiczne);
 • Australia, USA (drogą morską) – listy zwykłe (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne).

Podkreślamy, że przesyłek EMS w dalszym ciągu nie przyjmujemy.

Ponadto informujemy, iż zawieszenie przyjmowania przesyłek pocztowych do innych krajów nie wymienionych powyżej nadal obowiązuje. O rozszerzeniu dostępności wysyłania przesyłek zagranicznych będziemy informować na bieżąco.