Aktualizacja – obsługa przesyłek zagranicznych

28.04.2020

W nawiązaniu do komunikatów w sprawie zawieszenia przyjmowania przesyłek pocztowych w obrocie zagranicznym, informujemy, że wysyłanie przesyłek zagranicznych (bez przesyłek EMS) zostaje zaktualizowane. Poniżej aktualna lista krajów oraz świadczonych, do tych krajów usług.

 • Niemcy – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) oraz GLOBAL Expres;
 • Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne) i polecone (priorytetowe),  paczki (priorytetowe i ekonomiczne);
 • Francja, Monako – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne oprócz worków M), listy polecone (priorytetowe), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) o masie do 15 kg, których najdłuższy wymiar nie przekracza 100 cm, a suma trzech wymiarów tj. długość, szerokość oraz wysokość nie przekracza 150 cm;
 • Włochy, Watykan, San Marino – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) o masie do 20 kg, których najdłuższy wymiar nie przekracza 120 cm, a suma trzech wymiarów tj. długość, wysokość i szerokość nie przekracza 150 cm;
 • Hongkong, Izrael, Korea, Tajlandia, Urugwaj- listy zwykłe (priorytetowe), listy polecone (priorytetowe), paczki (priorytetowe);
 • Ukraina – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) oraz Paczka UKRAINA PLUS;
 • Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Wielka Brytania – listy zwykłe (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne);
 • Brazylia – listy zwykłe (priorytetowe), listy polecone (priorytetowe);
 • Rosja – listy zwykłe (priorytetowe), listy polecone (priorytetowe), paczki (ekonomiczne);
 • Austria – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe);
 • Meksyk – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (priorytetowe);
 • Australia (drogą morską)– listy zwykłe (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne).
 • USA – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (ekonomiczne).

Podkreślamy, że przesyłek EMS w dalszym ciągu nie przyjmujemy.

Ponadto informujemy, iż zawieszenie przyjmowania przesyłek pocztowych do innych krajów nie wymienionych powyżej nadal obowiązuje. O rozszerzeniu dostępności wysyłania przesyłek zagranicznych będziemy informować w kolejnych komunikatach.