W nawiązaniu do komunikatów w sprawie zawieszenia przyjmowania przesyłek pocztowych w obrocie zagranicznym poniżej prezentujemy aktualną listę krajów oraz świadczonych do tych krajów usług. 

Z dzisiejszą zmianą rozszerzyliśmy możliwość nadawania przesyłek priorytetowych do Hiszpanii.

Szczegółowe informacje jakie przesyłki do danych krajów obecnie realizuje Poczta Polska są dostępne w tabeli poniżej:

tabela kraje 22 maja