Aktualizacja – obsługa przesyłek zagranicznych przez Pocztę Polską

23.03.2020

W nawiązaniu do komunikatu w sprawie zawieszenia przyjmowania wszelkich przesyłek pocztowych do innych krajów, informujemy, że wysyłanie przesyłek zagranicznych (bez przesyłek EMS) zostaje zaktualizowane. Poniżej aktualna lista krajów oraz świadczonych, do tych krajów usług.

  • Niemcy – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe) ,  paczki (priorytetowe i ekonomiczne) oraz GLOBAL Expres;
  • Białoruś, Czechy, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Słowacja – listy zwykłe (priorytetowe i ekonomiczne) i polecone (priorytetowe),  paczki (priorytetowe i ekonomiczne);
  • Ukraina – listy zwykłe (ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (ekonomiczne) oraz Paczka UKRAINA PLUS;
  • Dania, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Belgia, Holandia, Wielka Brytania – listy zwykłe (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne);
  • Meksyk (drogą morską) – listy zwykłe (ekonomiczne);
  • Australia,USA i Kanada (drogą morską) – listy zwykłe (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne).

Podkreślamy, że przesyłek EMS w dalszym ciągu nie przyjmujemy.

Ponadto informujemy, iż zawieszenie przyjmowania przesyłek pocztowych do innych krajów nie wymienionych powyżej nadal obowiązuje. O rozszerzeniu dostępności wysyłania przesyłek zagranicznych będziemy informować na bieżąco.