Wyjście Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii  z Unii Europejskiej spowodowało zmiany przy nadawaniu do tego kraju przesyłek pocztowych z zawartością towarów.

Od 1 stycznia 2021 r. przy nadawaniu do Wielkiej Brytanii przesyłek pocztowych z zawartością towarów wymagane jest wypełnianie przez nadawców deklaracji celnych CN 22 lub CN 23, w zależności od rodzaju przesyłki, tak jak obecnie ma to miejsce przy nadawaniu przesyłek do krajów i terytoriów spoza Unii Europejskiej. W deklaracji celnej nadawca podaje dane na potrzeby kontroli celnej, m.in. zawartość przesyłki, ilość i wartość wysyłanych towarów z określeniem waluty, w jakiej ta wartość jest wyrażona. W przypadku przesyłek handlowych pożądane jest wpisanie kodu taryfy celnej oraz kraju pochodzenia towarów.

Przesyłki pocztowe z zawartością towarów nadawane w Wielkiej Brytanii od dnia wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej również powinny być zaopatrzone w deklaracje celne i będą podlegały w Polsce odprawie celnej przywozowej oraz wymaganym opłatom celnym i podatkowym z tytułu importu.

Jednocześnie od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii zniesiono zwolnienie z podatku VAT w odniesieniu do przesyłek handlowych o niskiej wartości. Dla nadawanej do Wielkiej Brytanii przesyłki handlowej o wartości do GBP 135, sprzedawca będzie musiał zapłacić podatek VAT bezpośrednio do brytyjskiego organu podatkowego – tak, jakby miał siedzibę w Wielkiej Brytanii. W związku z tym:

W przypadku przesyłki handlowej o wartości powyżej GBP 135, tak jak obecnie, do zapłaty będą należności celno-podatkowe.