Od 1 października 2020 r. ulega zmianie regulamin oraz cennik usługi Pocztex. W nowo obowiązującym regulaminie wprowadzono zmiany związane m.in. z rozwojem sieci Odbiór w Punkcie.

Najważniejsze zmiany dotyczą modyfikacji w zakresie wymiarów przesyłek nadawanych z opcją Odbiór w Punkcie (maksymalne wymiary przesyłek nadawanych do automatów paczkowych wynoszą 57,5 cm x 46 cm x 37 cm), wprowadzenia tolerancji 5% dla najdłuższego wymiaru przesyłek nadawanych do placówek pocztowych i punktów partnerskich, udostępnienia możliwości świadczenia żądania wysłania kodu odbioru dla przesyłek z opcją Odbiór w Punkcie na wskazany przez nadawcę numer telefonu adresata, udostępnienia klientom możliwości odbioru przesyłki przy użyciu aplikacji w punktach partnerskich (Żabka) oraz przekształcenia definicji automatów pocztowych na automaty paczkowe.

Szczegółowe informacje o opcji doręczenia „Odbiór w Punkcie” dostępne są tutaj.

Dodatkowo w regulaminie Pocztex wprowadzone zostały następujące zmiany:

  1. doprecyzowanie zapisów dotyczących wniesienia opłaty w przypadku przesyłek z zawartością żywych ptaków i owadów – opłaty za usługę dokonuje wyłącznie nadawca,
  2. zobligowanie nadawcy do wskazywania w przypadku przesyłek z opłatą przerzuconą na adresata identyfikatora płatnika,
  3. włączenie obligatoryjności nadania przesyłek nadanych w piątek do godz. 15:00 z usługą dodatkową Doręczenie w sobotę razem z usługą dodatkową Doręczenie we wskazanym dniu.

W regulaminie zostały zawarte również przepisy wchodzące w życie od 1 stycznia 2021 r. Zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu usług dodatkowych dostępnych w serwisie Kurier 48 o: Dokumenty zwrotne, Doręczenie do rąk własnych, Potwierdzenie odbioru oraz Sprawdzenie zawartości również dla przesyłek nadawanych jako Kurier 48 standard. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący.

 

Zmiana cennika Pocztexu

W nowo obowiązującym Cenniku opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego w porównaniu do dotychczasowej wersji Cennika zmianie ulega wysokość wszystkich opłat za usługę w serwisach:

  1. Kurier Miejski do 3 godzin,
  2. Kurier Miejski do 4 godzin,
  3. Kurier Krajowy,
  4. Kurier Bezpośredni.

 

Regulamin, cennik oraz przewodniki dostępne są tutaj.