EMS str.1EMS to pocztowa usługa Poczty Polskiej, która polega na odbiorze z siedziby nadawcy albo przyjęciu w placówkach pocztowych, a następnie  przemieszczeniu i doręczeniu adresatowi za granicą, przesyłek  zawierających dokumenty lub towary.

Obecnie usługa EMS realizowana jest wyłącznie do krajów: Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Gruzja, Holandia, Irlandia, Japonia, Kanada, Katar, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Usługę EMS wykonuje się między Polską a krajami podanymi
w Wykazie  krajów lub terytoriów, z którymi realizowana jest usługa pocztowa EMS, stanowiącym załącznik Nr 2 do Regulaminu świadczenia niepowszechnej usługi pocztowej EMS w obrocie zagranicznym (świadczenie usługi jest czasowo ograniczone do w/w krajów).

W Wykazie tym znajdują się również informacje o miejscowościach, do których można wysyłać przesyłki EMS
z Polski oraz ewentualne dane o szczególnych warunkach świadczenia tej usługi w poszczególnych krajach.

Aby ułatwić klientom korzystanie z usługi EMS poleca się wygodną formę wysyłania przesyłek w systemie „od drzwi do drzwi”. Po zleceniu usługi telefonicznie (wyłącznie przez nadawców z zawartą pisemną umową) lub drogą elektroniczną, przesyłki są odbierane bezpośrednio z siedziby klienta bezpłatnie. Przesyłki EMS można nadawać w wybranych placówkach pocztowych – „Wyszukiwarka placówek pocztowych przyjmujących przesyłki EMS„.


Podpisując umowę z Pocztą Polską zyskujesz!

Zobacz atrakcyjną ofertę cenową, jaką przygotowaliśmy dla Ciebie – skontaktuj się z nami telefonicznie 804 104 104  (z krajowych telefonów stacjonarnych) lub +48 43 842 0 842  (z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i z zagranicy).

*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego Infolinii i zamówienia kuriera
(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, sobota w godz. 8:00 – 16:00)