Poczta Polska wznawia usługę przesyłania żywych ptaków

Informujemy, iż od 21 maja 2020 r. Poczta Polska wznawia przyjmowanie przesyłek Pocztex z zawartością żywych ptaków.

Przypominamy, że żywe ptaki oraz owady mogą zostać nadane w jednym z serwisów usługi Pocztex – Ekspres 24, Kurier Miejski, lub Kurier Bezpośredni przed godziną graniczną wskazaną dla danego serwisu oraz z usługą dodatkową „Ostrożnie”.

Nadawca zobowiązany jest do zapewnienia opakowania dostosowanego do przesyłanej zawartości i spełniającego wymogi określone w przepisach o ochronie zwierząt, a także do oznaczenia przesyłki nalepką lub wyraźnym napisem, w kolorze czerwonym, „ŻYWE ZWIERZĘ” i „OSTROŻNIE” oraz napisami wskazującymi górę i dół przesyłki.