Prowadzisz sklep internetowy? Chcesz nadawać przesyłki do największej sieci punktów odbioru w promocyjnej cenie? To oferta uszyta dla Ciebie!

Wypełnij poniższy formularz i zaznacz zgodę na kontakt naszego przedstawiciela przez email lub telefon. W ciągu 48h przedstawiciel Poczty Polskiej skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia oferty.

krajowy zagraniczny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 , 00-940 Warszawa:  1. Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w celach marketingowych, wynikających z zakresu udzielonych zgód.
  4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przedstawienia oferty.
  6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuję poprzez wysłanie na adres dane.osobowe.crm@poczta-polska.pl wiadomości o chęci cofnięcia zgody.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, poza wskazanymi w pkt. 9.
  9. Dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisje Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST)
captcha

sprawdź poprawność danych
* pole wymagane