EMS – sprawdzone przesyłki międzynarodowe

EMS to najlepsze rozwiązanie dla Twoich  przesyłek wysyłanych za granicę.
Przesyłki dostarczamy w systemie  ” od drzwi do drzwi” do ponad 170 krajów.

Obecnie usługa świadczona jest do ograniczonej liczby krajów. Wykaz krajów, do których można nadać przesyłkę EMS dostępny jest tutaj

Oferujemy:

 • konkurencyjne ceny,
 • bezpieczeństwo,
 • dedykowane opakowania Document Pack i Kilo Pack w cenie usługi i niższe opłaty za przesyłki nadawanie w opakowaniu firmowym,
 • niższe opłaty za przesyłki EMS wysyłane do Czech i Słowacji,
 • zasięg do ponad 170 krajów na całym świecie,
 • największą sieć placówek, w których możesz nadać przesyłkę,
 • atrakcyjne terminy doręczeń,
 • możliwość śledzenia statusu przesyłki online i na stronach operatorów zagranicznych.

Przesyłki EMS można nadawać w wybranych placówkach pocztowych – „Wyszukiwarka placówek pocztowych przyjmujących przesyłki EMS„.

Możesz także zamówić kuriera:

 • telefonicznie* pod numerem 804 104 104  (z krajowych telefonów stacjonarnych) lub +48 43 842 0 842
  (z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych)
 • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie Formularza zamówienia kuriera. 

*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

Parametry usługi

Usługę EMS realizujemy  do krajów podanych w Wykazie krajów lub terytoriów, stanowiącym załącznik Nr 2 do Regulaminu świadczenia niepowszechnej usługi pocztowej EMS w obrocie zagranicznym .Wykaz zawiera także informacje o  miejscowościach, do których  można wysyłać przesyłki EMS oraz ewentualne dane o szczególnych warunkach świadczenia usługi w poszczególnych krajach.

Obecnie usługa świadczona jest do ograniczonej liczby krajów. Wykaz krajów, do których można nadać przesyłkę EMS dostępny jest tutaj

Wymiary przesyłek:

 • Minimalne – 155 mm x 255 mm,
 • maksymalne – największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm,
 • w formie rulonu  – suma długości i podwójnej średnicy nie może być mniejsza niż 170 mm, a nie większa niż 1040 mm, przy czym żaden wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm, ani większy niż 900 mm.

W ramach świadczenia usługi EMS oferujemy dwa specjalne rodzaje opakowań do przesyłek:

 1. Document Pack – przesyłka może zawierać dokumenty, masa takiej przesyłki nie może przekroczyć 0,5 kg
 2. Kilo Pack – przesyłka, której masa nie może przekroczyć 1 kg może zawierać dokumenty lub towary.

Przesyłki w opakowaniu własnym klienta przyjmujemy maksymalnie do 20 kg.

Terminy doręczeń

Przewidujemy realizację usługi w  terminach :

 • do krajów europejskich od 3  dni
 • do krajów na kontynentach innych niż Europa od 6 dni

Szczegółowe terminy doręczeń przesyłek za granicą dostępne są w Załączniku Nr 3 do Regulaminu świadczenia niepowszechnej usługi pocztowej EMS w obrocie zagranicznym. Regulamin dostępny jest także w zakładce Do pobrania.

Usługi dodatkowe

Nadając przesyłkę EMS zachęcamy do skorzystania z poniższych usług dodatkowych:

Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu przesyłki EMS (SMS/email) - po doręczeniu przesyłki  albo po jej zwrocie, otrzymasz powiadomienie o tym fakcie na wybrany przy nadaniu kanał komunikacji (SMS albo e-mail).

Ubezpieczenie przesyłek -  maksymalnie do kwoty 20,00 tys. zł

Cennik

Cennik opłat za świadczenie usługi EMS dostępny jest tutaj.

Opłatę za usługę możesz uiścić gotówką lub przy użyciu karty płatniczej w placówce pocztowej.

Zawartość przesyłek

W przesyłkach EMS możesz przesyłać wszystkie rzeczy dopuszczone do przewozu pocztowego. Szczegóły dotyczące ograniczeń w przewozie w poszczególnych krajach ujęte są w Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym oraz w Regulaminie świadczenia niepowszechnej usługi pocztowej EMS w obrocie zagranicznym.

Wykaz przedmiotów zabronionych w przesyłkach zagranicznych poznasz także klikając w poniższy baner. Zapoznaj się z ograniczeniami przed wysłaniem przesyłki.     

Zawartość dozwolona w opakowaniach specjalnych: 

 • w przesyłkach Document Pack można wysyłać wyłącznie dokumenty.
 • przesyłkach Kilo Pack można wysłać dokumenty, a także jeśli jest adresowana:

- do kraju Unii Europejskiej: próbki towarów, upominki lub towary,

- do kraju nienależącego do Unii Europejskiej: przedmioty, które nie wymagają od nadawcy dołączenia innych dokumentów  niż wypełniona deklaracja celna CN 23, niezbędnych przy cleniu takich przesyłek w Polsce i za granicą (np. karty EAD – potwierdzenia dokonania elektronicznego zgłoszenia celnego, faktury, świadectwa pochodzenia), towary lub próbki towarów, o ile cała przesyłka została już wcześniej odprawiona celnie i dołączone są do niej stosowne dokumenty, między innymi karta EAD (potwierdzenie dokonania elektronicznego zgłoszenia celnego).

Ważne ! z uwagi na ryzyko wprowadzenia chorób zwierzęcych na teren Unii Europejskiej (UE), obowiązują surowe prawne ograniczenia i procedury dotyczące przewozu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym żywności) do krajów UE. Szczegółowe zasady dotyczące przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego do UE dostępne są tutaj.

Opakowania specjalne

Za przesyłkę w opakowaniu Poczty Polskiej płacisz mniej!

W ramach usługi EMS możesz skorzystać z opakowań specjalnych nakładu Poczty Polskiej S.A :

 • Document Pack, w których możesz nadać dokumenty o masie do 0,5 kg
 • Kilo Pack, w których możesz nadać dokumenty, próbki towarów, upominki o  maksymalnej masie 1 kg.
Wzory opakowań specjalnych      
Formalności celne
Poniższej przedstawiamy szczegółowo formalności celne dla wysyłek z towarami do krajów spoza Unii Europejskiej.

Kontroli celnej podlegają przesyłki zawierające  towary wysyłane  za granicę do krajów trzecich tj. do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej.

Uwaga! Również w krajach należących do Unii Europejskiej występuje kilka obszarów, np. Wyspy Kanaryjskie przynależne do Hiszpanii czy też Azory i Madera przynależne do Portugalii, gdzie deklaracja celna jest wymagana, ponieważ przesyłki z towarami podlegają tam kontroli celnej. Zatem nadając przesyłki za granicę należy zapoznać się z przepisami celnymi obowiązującymi w kraju docelowym.  Druki deklaracji celnych można bezpłatnie otrzymać w urzędach pocztowych.

Informacje o ob­owiązku dołączenia deklaracji celnej oraz wymaganej liczbie egzemplarzy do danego kraju (lub określonego terytorium danego kraju) oraz ograniczenia celne znajdują się w dziale III  Informacji dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym.

Do przesyłek EMS zawierających towary, nadawca dołącza wypełnioną nalepkę adresową, która zawiera elementy deklaracji celnej CN 23  lub drukuje dokumenty nadawcze z aplikacji Elektroniczny Nadawca (w przypadku nadania elektronicznego).

W celu sprawnego dokonania odprawy celnej przesyłki, służby celne kraju przeznaczenia powinny dokładnie znać jej zawartość. Dlatego deklarację celną należy wypełnić w sposób czytelny i kompletny. Deklaracja nieprawdziwa lub niejednoznaczna może spowodować wymierzenie kary pieniężnej lub zajęcie przesyłki.

Instrukcja wypełniania deklaracji celnej CN 23:

 • Należy podać pełny adres nadawcy, ewentualnie z numerem jego telefonu lub adresem elektronicznym oraz pełny adres adresata z numerem telefonu lub adresem elektronicznym, o ile jest on znany nadawcy.
 • „Szczegółowy opis zawartości”  – należy podać szczegółowe określenie każdego przedmiotu zawartego w przesyłce. Nie są dopuszczone wskazania rodzajowe takie jak „części wymienne”, „próbki”, „produkty spożywcze” itp. Opis zawartości podany w języku polskim będzie uznany przez operatora kraju przeznaczenia przesyłki i służby celne w tym kraju za niezrozumiały i niezgodny z pocztowymi wymogami międzynarodowymi regulującymi wypełnianie deklaracji celnych towarzyszących przesyłkom. Nazwy przedmiotów należy podać w języku angielskim lub innym języku dopuszczonym w kraju przeznaczenia.
 • „Ilość” – należy określić ilość każdego przedmiotu zawartego w przesyłce.
 • „Masa netto (w kg)” – należy podać masę netto każdego przedmiotu w kg.
 • „Wartość” – należy podać wartość każdego przedmiotu wraz walutą (np. PLN dla złotego, CHF dla franka szwajcarskiego itd.).
 • „ Numer taryfowy zharmonizowanego systemu HS/kod” oraz „Kraj pochodzenia towarów” – należy podać numer taryfowy według Zharmonizowanego Systemu oznaczania i kodowania towarów opracowanego przez Światową Organizację Celną (składający się z sześciu cyfr). Pojęcie „kraj pochodzenia” oznacza kraj pochodzenia towarów (np. kraj wyprodukowania, wytworzenia lub zmontowania). Zaleca się podanie tych informacji w szczególności przez nadawców przesyłek handlowych. Przesyłka handlowa oznacza każdy towar wywożony lub przywożony w ramach transakcji, sprzedawany za pieniądze lub wymieniany bez kompensaty pieniężnej.
 • „Ogólna masa brutto” i „Ogólna wartość” – należy podać ogólną masę przesyłki wraz z opakowaniem oraz wartość przesyłki, określając walutę poprzez wybranie symbolu waluty z listy (np. PLN dla złotego, CHF dla franka szwajcarskiego itd.).
 • „ Zawartość”  – Należy zakreślić pole lub pola, określając rodzaj przesyłki (np. podarunek, próbka towaru, sprzedaż towarów, dokumenty, zwrot towarów itd.). Określenie „Podarunek” nie jest dopuszczone w przypadku przesyłek handlowych.
 • „Licencja”, „Certyfikat” oraz „Faktura” – jeśli do przesyłki dołączony jest dokument, należy zakreślić właściwe pole i podać jego numer. Dla przesyłek handlowych należy dołączyć fakturę na zewnątrz przesyłki.
 • „Data” i „Podpis” – złożony przez nadawcę podpis i wpisana data potwierdzają odpowiedzialność m.in za dane w deklaracji celnej.

Urzędy celne udzielają informacji na temat polskich przepisów celnych.Dodatkowo zalecamy naszym klientom, aby zasięgali informacji bezpośrednio u partnerów handlowych za granicą, którzy podadzą ewentualne zmiany w krajowych przepisach celnych.

Klienci nadający przesyłki z towarami poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej powinni, oprócz wypełnienia deklaracji celnej CN 23, dodatkowo dokonać zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w przypadku gdy:

– całkowita wartość towarów w przesyłce zawierającej towary do celów handlowych przekracza równowartość 1000 euro albo

– nadawca zamierza ubiegać się o zastosowanie 0% podatku VAT lub o zwrot podatku VAT, albo

– przesyłki pocztowe zawierające towary do celów handlowych są częścią serii podobnych czynności (klient nadaje wiele podobnych przesyłek handlowych), albo

– przesyłki pocztowe zawierają towary, o których mowa w art. 235 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, to jest towary, w odniesieniu do których wnosi się o zwrot refundacji albo należności celnych, bądź które podlegają środkom zakazów lub ograniczeń, lub jakimkolwiek innym szczególnym formalnościom.

Zgłoszenie celne powinno być przesłane przez nadawcę do urzędu celnego w Systemie Kontroli Eksportu ECS (procedura ta zastąpiła obowiązujące wcześniej zgłoszenie celne na dokumencie papierowym SAD). Informacje o ECS są publikowane na stronie www.mf.gov.pl w zakładce Służba Celna/Informatyzacja/AES/ECS.

Nadawca przesyłki, który dokonuje elektronicznego zgłoszenia celnego towarów w Systemie Kontroli Eksportu ECS, może wybrać jedną z dwóch podanych poniżej procedur:

1. nadawca przedstawia najpierw przesyłkę w miejscowym urzędzie celnym właściwym ze względu na siedzibę nadawcy, po uprzednim wysłaniu do tego urzędu zgłoszenia celnego w systemie ECS. Po potwierdzeniu przez urząd celny przyjęcia tego zgłoszenia, nadawca nadaje przesyłkę w placówce pocztowej, załączając na zewnątrz przesyłki wywozowy dokument towarzyszący (kartę EAD), otrzymany z systemu ECS oraz wymagany przez urząd celny wykaz pozycji, jeżeli zgłoszenie dotyczyło towarów z różnych pozycji taryfowych. Przesyłka zostanie przedstawiona w urzędzie wymiany poczty z zagranicą do kontroli celnej wywozowej, w wyniku której urząd celny potwierdzi nadawcy wywóz towarów za granicę, przekazując mu odpowiedni komunikat w systemie ECS. Uwaga: w takim przypadku przy nadaniu przesyłki nadawca wpisuje nr MRN (numer ewidencyjny operacji wywozowej nadawany przez System Kontroli Eksportu ECS) do zielonej etykiety „WYWÓZ – CŁO ECS, MRN …” otrzymanej w placówce pocztowej. Tak uzupełnioną etykietę pracownik pocztowy nakleja na przesyłkę*.

2. nadawca wysyła do urzędu celnego wyprowadzenia przesyłki, tj. do urzędu celnego funkcjonującego przy urzędzie wymiany poczty z zagranicą właściwym dla danej przesyłki**, zgłoszenie celne w systemie ECS (jest to niejako zapowiedź zgłoszenia celnego), po czym nadaje przesyłkę w placówce pocztowej, bez uprzedniego przedstawiania jej w urzędzie celnym. Przesyłka zostanie przedstawiona do kontroli celnej wywozowej w urzędzie wymiany poczty z zagranicą, w wyniku której urząd celny zakończy procedurę przyjęcia zgłoszenia celnego, a następnie potwierdzi nadawcy wywóz towarów za granicę, przekazując mu odpowiedni komunikat w systemie ECS. Uwaga: w takim przypadku przy nadaniu przesyłki nadawca wpisuje nr TIN (numer ewidencyjny zgłaszającego) oraz numer własny IE 51 (numer własny komunikatu zgłoszenia wywozowego) do zielonej etykiety „WYWÓZ – CŁO ECS, TIN …, Nr własny IE 515 …” otrzymanej w placówce pocztowej. Tak uzupełnioną etykietę pracownik pocztowy nakleja na przesyłkę*.

* Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. Nr 184, poz. 1900, z 2007 r. Nr 48, poz. 321, z 2009 r. Nr 87, poz. 724 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 589). ** Dla przesyłek EMS urzędem celnym wyprowadzenia jest Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie (nr ewidencyjny 441010) Urzędu Celnego I w Warszawie.

Zainteresowała Cię usługa?

Chcesz skorzystać z tej usługi, ale potrzebujesz więcej informacji? Zadzwonimy do Ciebie!