Szczegółowe informacje o usłudze można otrzymać w placówce pocztowej lub dzwoniąc pod numery linii firmowej Pocztex (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, sobota w godz. 8:00 – 16:00):

  • 804-104-104 (Obsługa połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych. Opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora)

  • +48 43 842 0 842 (Obsługa połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych. Opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora)
1. Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oraz w celach marketingowych, wynikających z zakresu udzielonych zgód.

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub udzielenia odpowiedzi.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udzielenia przez Pocztę Polską S.A. odpowiedzi na pytania wskazane w formularzu kontaktowym.

6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podwykonawcę (usługi chmurowe) na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii danych od administratora danych osobowych.


* pole wymagane