Dane nadawcy
Adres przekazania przesyłki kurierowi
Dane przesyłki
1. Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

3. Dane osobowe, są przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) celem realizacji usługi Pocztex oraz prowadzenia postępowań reklamacyjnych.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych na podstawie regulaminu usługi.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji umowy.

6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl

7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii danych od administratora danych osobowych.

8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), są dostępne na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl.
captcha

* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informuje się, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wyłącznie w zakresie świadczonych przez Pocztę Polską usług. Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do właściwej realizacji usługi.
* pole wymagane