Mapa Cyfrowa

Nadajesz przesyłkę w serwisie Na Dziś w granicach administracyjnych miasta wojewódzkiego? Sprawdź odległość od miejsca nadania do miejsca doręczenia – na tej podstawie obliczysz opłatę za nadanie.

Jeżeli zawarłeś umowę z Pocztą Polską, możesz wysyłać przesyłki nawet w strefie podmiejskiej (do 40 km od miejsca nadania) zgodnie z wykazem.